Аяга таваг угаагч

Үр дүнг нарийвчлах
энерги зарцуулалт
Yükleniyor..
дуу чимээ
Yükleniyor..
4 Үр дүн олдсонгүй

 • DIN26220
  • энерги зарцуулалт : A++
  • сууришуулах боломжит байршлын тоо : 12
  • усны хэрэглээ : 12 L
  • дуу чимээ : 47


 • DIS26010
  • энерги зарцуулалт : A+
  • сууришуулах боломжит байршлын тоо : 10
  • усны хэрэглээ : 11 L
  • дуу чимээ : 49


 • DFS28020W
  • энерги зарцуулалт : A++
  • сууришуулах боломжит байршлын тоо : 10
  • усны хэрэглээ : 9 L
  • дуу чимээ : 46


 • DFN16210B
  • энерги зарцуулалт : A+
  • сууришуулах боломжит байршлын тоо : 12
  • усны хэрэглээ : 12 L
  • дуу чимээ : 47