Хуваалцах:
Күүки болон хувийн мөрдөх журам

Энэхүү сайт нь Beko Монгол улс /- энд "бид" гэсэн утгаар байна./ гэсэн цэсээр ажиллана. 

Бид таны хувийн мэдээллийг хадгалах үүрэгтэй бөгөөд энэхүү мэдүүлэг нь таныг энэхүү сайтыг ашиглах үеэр бидний болон манай төлөөлөгчийн цуглуулсан байж болох хувийн мэдээллийг тань нэгтгэдэг. Хувийн мөрдөх журамд орсон өөрчлөлтийн тухай энэ хуудсанд нийтлэгдэж байх болно. 

Хэрвээ та хувийн мэдээллээ доор дүрсэлснээр бидэнд илгээсэн бол эдгээр мэдээллийг бид дурдсан замаар ашиглаж болно гэсэн зөвшөөрлийг олгосон болно. 


Күүки-ийн журам

Бекогийн вебсайтыг ажиллуухын тулд күүки ашигладаг. 

Күүки гэдэг нь компъютерт тань байрласан таны зочилсон хуудаснуудаас үүссэн жижиг текстэн файл юм. Тэдгээр нь вебсайтыг ажиллуулахад өргөн хэрэглэгддэг бөгөөд онцгой хэрэглэгчдийг хэрхэн сайтыг ашиглаж буйг ялгаж өгдөг. Цугларсан бааз нь тодорхойгүй бөгөөд хувийн мэдээлэл агуулаагүй байдаг. 

Горимын күүкинүүд Бекогийн сайтэнд "саяхан үзсэн" болон "бүтээгдэхүүнийг харьцуулах" зэрэг үйлдлийг гүйцэтгэхэд ашиглагддаг. А горимын күүки нь зөвхөн зочлох үеийн хугацаанд л үргэлжилдэг. 

Энэхүү сайт нь мөн сайтын зочид хаанаас хандаж байгаа, сайтын аль хэсгийг илүү үзэж байгааг шинжих зорилгоор Google Analytics-г ашигладаг. Энэ нь сайтын ашиглалтыг сайжруулахад тусалдаг. Google Analytics-ийн күүки нь сайтад зочилсон хүмүүсийн хувийн мэдээллийг цуглуулдаггүй. Үүний талаар илүү дэлгэрэнгүйг https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies авна уу. 

Хэрвээ та күүки ашиглахыг зөвшөөрөхгүй бол түүнийг компъютер болон гар утасныхаа веб браузерийн тохиргоог өөрчилснөөр идэвхигүй болгох боломжтой. 

Та зөвшөөрөх товчийг дарснаар күүкиг өөрийн компъютерт байрлуулахыг зөвшөөрч байгаа гэсэн үг. Хэрвээ та күүкиг идэвхигүй болговол манай сайтыг бүрэн дүүрэн ашиглах боломжгүй болох юм. 


Хувийн таних мэдээлэл

Бид таныг сайн дураар илгээсэн эсэхийг үл харгалзан хувийн таних мэдээлэл (Нэр, хаяг, утасны дугаар, и-мэйл хаяг г.м) цуглуулдаггүй. 

Бид энэ мэдээллээр юу хийж болох вэ? 

Хэрвээ та бидэнд хувийн таних мэдээллээ илгээвэл 

Бид ерөнхийдөө сайтад гарсан өөрчлөлт, шинэ бүтээгдэхүүний танилцуулга, үйлчилгээний сайжруулалт, тусгай санал зэрэг мэдээллийг тань илгээх бөгөөд та эдгээрээс хэрэгцээт мэдээллээ авна гэдэгт итгэлтэй байна. Хэрвээ та эдгээр и-мэйлийг авахгүй байхыг хүсвэл танд очсон и-мэйлийг unsubscribe хийнэ үү. 

Бид энэхүү мэдээллийг ашиглан таны хүссэн үйлчилгээг илгээнэ. Санамж: Бидэнтэй гэрээтэй, манай интернет сайтыг ажиллуулдаг компани, тээвэрлэгч нар таны хувийн таних мэдээлэл рүү хандах боломжтой. Гэхдээ тэд хувийн мэдээллийг хадгалах үүрэгтэй бөгөөд зөвхөн манай үйлчилгээний хүрээнд ашиглахаар зохицуулагдсан. 

Энэ мэдээллийг бид юунд ашиглахгүй вэ? 

Бид таны хувийн мэдээллийг бусад гадны байгууллагад таны зөвшөөрөлгүйгээр түрээслэхгүй, худалдан борлуулахгүй болно. 

Бид мэдээлийг хүүхдээс хэрхэн хамгаалдаг вэ? 

Beko Country нь 13-аас доош насны хүүхдээс ямар нэгэн хувийн мэдээлэл цуглуулдаггүй. Бид хүүхдүүдийн явуулсан мэдээллийг хүлээн авахгүй байхаар зааварчилгаа өгдөг. Хэрвээ хүүхэд бидэнд хувийн мэдээлэл илгээсэн тохиолдолд түүний эцэг, эх, асран хамгаалагч Beko Country-руу энэ талаар бичиж, устгах хүсэлт гаргах хэрэгтэй. Бид мэдээллийг боломжит байдлаар цаг тухайд нь устгах болно. 

Хувийн мэдээллээ хэрхэн өөрчлөх вэ: Хэн ч манай мэдээллийн баазаас хувийн мэдээллээ засах/шинэчлэх/устгах боломжтой бөгөөд энэ талаар Beko Country-руу бичих хэрэгтэй. Бид таны хүсэлтийн дагуу цаг тухайд нь үйлчилгээ үзүүлэх болно. 

Бусад сайтууд руу холбогдох холбоос: 

Та бидний бизнесийн хамтрагчдын сайт руу холбогдох холбоос дээр дарж зочлох боломжтой бөгөөд нарийн журамтай байж магадгүй. Бидэнд тэдгээр журмыг бүхэлд нь хянах хяналт байдаггүй бөгөөд ямар нэгэн хувийн мэдээлэл илгээхээс өмнө тэдгээрийг уншихыг шаарддаг. 


Хувийн бус мэдээлэл

Бид хувийн бус чанартай мэдээлэл (ямар төрлийн интернет браузер хэрэглэдэг эсэх г.м) цуглуулж болно. 

Хэрхэн тэдгээр мэдээллийг авдаг вэ? 

Бид таны компъютерт күүки хадгалагдсанаар мэдээлэл /хувийн бус мэдээлэл агуулсан баазын хэсэг/ авч болох юм. Ихэнх интернет браузерт эдгээр мэдээллийг өөрийн компъютерийн hard дискнээсээ устгаж болох бөгөөд бүх күүкиг эсвэл күүки таны системд байрлахаас өмнөх анхааруулгыг хааж болох юм. 

Браузерынхаа Тусламж гэсэн товчийг дарж илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу. Хэрвээ та манай күүкиг татаж авахаас татгалзсан ч манай сайтыг ашиглаж болох боловч бүрэн дүүрэн ашиглах боломжгүй болно. 

Бид эдгээр мэдээллийг юунд ашиглаж болох вэ? 

Бид эдгээр мэдээллийг таны хэрэгцээ шаардлагыг хангах мөн бусад зочидтой ижил төстэй асуулт асуухаас зайлсхийх зорилгоор ашигладаг. Мөн сайтын хандлагыг дүгнэх, удирдан явуулах зэрэгт ашиглах болно. 

Хэдийгээр бид автоматаар хувийн мэдээлэл цуглуулдаггүй боловч бид автоматаар цуглуулсан мэдээллийг таны өмнө нь илгээсэн хувийн мэдээлэлтэй холбож болно. Хэрвээ таны хувийн мэдээлэлтэй холбогдсон мэдээллийг хүсэхгүй байгаа бол "Бид энэ мэдээллийг юунд ашиглаж болох вэ?" гэдэг хэсгийг үзэж күүкиг хэрхэн хаахыг сураарай.  

Бусад сайтууд руу холбогдох холбоос: 

Та бидний бизнесийн хамтрагчдын сайт руу холбогдох холбоос дээр дарж зочлох боломжтой. Бидэнд тэдгээр күүкиг бүхэлд нь хянах хяналт байдаггүй.