Тавцан плитка

Үр дүнг нарийвчлах
40
Yükleniyor..
-
Yükleniyor..
Main Cavity - Oven Type
8 Үр дүн олдсонгүй

 • BIM25300X
  • өргөн - Unpacked (cm) : 59.4 cm
  • LCD Display - хүрэлттэй (Symphony-Best) : LED Display - хүрэлттэй (B14-Good+ Pyro)
  • Main Cavity - Oven Type : Multifunctio-l Cooking


 • BIM25400XMS
  • өргөн - Unpacked (cm) : 59.4 cm
  • LCD Display - хүрэлттэй (Symphony-Best) : LED Display - хүрэлттэй (B14-Good+ Pyro)
  • Main Cavity - Oven Type : Multifunctio-l Cooking


 • BIM25800XMS
  • өргөн - Unpacked (cm) : 59.4 cm
  • LCD Display - хүрэлттэй (Symphony-Best) : LED Display - хүрэлттэй (B14-Good+ Pyro)
  • Main Cavity - Oven Type : Multifunctio-l Cooking


 • BIM35400XMS
  • өргөн - Unpacked (cm) : 59.4 cm
  • LCD Display - хүрэлттэй (Symphony-Best) : TFT Display - хүрэлттэй(B14-Best+)
  • Main Cavity - Oven Type : Multifunctio-l Cooking


 • BIMF25400XMS
  • өргөн - Unpacked (cm) : 59.4 cm
  • LCD Display - хүрэлттэй (Symphony-Best) : LED Display - хүрэлттэй (B14-Good+ Pyro)
  • Main Cavity - Oven Type : Multifunctio-l Cooking


 • BVM35500XMS
  • өргөн - Unpacked (cm) : 59.4 cm
  • Main Cavity - Oven Type : Multifunctio-l Cooking


 • BIRF35401XMS
  • өргөн - Unpacked (cm) : 59.4 cm
  • LCD Display - хүрэлттэй (Symphony-Best) : TFT Display - хүрэлттэй(B14-Best+)
  • Main Cavity - Oven Type : Multifunctio-l Cooking


 • BIRF22400XMS
  • өргөн - Unpacked (cm) : 59.4 cm
  • Main Cavity - Oven Type : Multifunctio-l Cooking