Тавцан плитка

Үр дүнг нарийвчлах
40
Yükleniyor..
-
Yükleniyor..
Main Cavity - Oven Type
2 Үр дүн олдсонгүй

 • BIE22100X
  • өргөн - Unpacked (cm) : 59.4 cm
  • LCD Display - хүрэлттэй (Symphony-Best) : LED Display - хүрэлттэй (B14-Good+ Pyro)
  • Main Cavity - Oven Type : Fan Assisted Cooking


 • BIE22300X
  • өргөн - Unpacked (cm) : 59.4 cm
  • LCD Display - хүрэлттэй (Symphony-Best) : LED Display - хүрэлттэй (B14-Good+ Pyro)
  • Main Cavity - Oven Type : Fan Assisted Cooking