Урдуураа онгойдог

Үр дүнг нарийвчлах
Олон өнгийн хувцас
Yükleniyor..
Energy Efficiency Class (WM)
Yükleniyor..
нийт даац багтаамж кг аар
Yükleniyor..
эргэлтийн хамгийн дээд хэмжээ
Yükleniyor..
1 Үр дүн олдсонгүй

 • WMY91440
  • Energy Efficiency Class (WM) : A+++ (-30%)
  • нийт даац багтаамж кг аар : 9.0
  • эргэлтийн хамгийн дээд хэмжээ : 1400
  • Auxillary Function -1 : Prewash
  • Auxillary Function -2 : Quick Wash