Хатаагч

Үр дүнг нарийвчлах
Бүтээгдэхүүний өнгө
Yükleniyor..
Эрчим хүчний үр ашиг анги
Yükleniyor..
Хөтөлбөрийн тоо
Yükleniyor..
  3 Үр дүн олдсонгүй

  • DCU 8330
   • Эрчим хүчний үр ашиг анги : B
   • Хүчин чадал (кг) : 8
   • хувцас хатаагч машины төрөл : хувцасны усыг сорч. тусгай хоослох ёстой сав руу хийж хатаадаг хатаагч машин


  • DCU 9330
   • Эрчим хүчний үр ашиг анги : B
   • Хүчин чадал (кг) : 9
   • хувцас хатаагч машины төрөл : хувцасны усыг сорч. тусгай хоослох ёстой сав руу хийж хатаадаг хатаагч машин


  • DC 7110
   • Эрчим хүчний үр ашиг анги : С
   • Хүчин чадал (кг) : 7
   • хувцас хатаагч машины төрөл : хувцасны усыг сорч. тусгай хоослох ёстой сав руу хийж хатаадаг хатаагч машин