ХаахКүүки болон хувийн мөрдөх журам

Энэхүү сайт нь күүки ашигладаг. Күүки ашиглах илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж авна уу..Энэхүү вебсайтанд байгаа күүки ашиглах захидал болон зөвшөөрлийг арилгахын тулд “X” дарна уу.

Хөргөгч
32 Үр дүн олдсонгүй

 • RFNE290L21W
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 290 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 42
  • барааны хаалганы төрөл : 1 хаалга


 • RFNE290E23W
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 290 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 42
  • барааны хаалганы төрөл : 1 хаалга


 • RFNE270K21W
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 270 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 43
  • барааны хаалганы төрөл : 1 хаалга


 • GN163120X
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 640 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 43
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга


 • GN163220S
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 625 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 43
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга


 • GN162320X
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 616 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 43
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга


 • GNE114612X
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 610 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 46
  • барааны хаалганы төрөл : 4 хаалгатай


 • GNE60521X
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 605 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 42
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга хос шүүгээ


 • RDNE350K20X
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 350 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 43
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга


 • RDNE480M21W
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 420 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 43
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга


 • RDNE420K20ZX
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 420 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 43
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга


 • CNA29120
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 295 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 43
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга