2 талдаа хаалгатай

Үр дүнг нарийвчлах
хаалганы өнгө
тог
Yükleniyor..
Noise Level (dbA)
Yükleniyor..
барааны хаалганы төрөл
Yükleniyor..
3 Үр дүн олдсонгүй

 • GN163120X
  • тог : A+
  • өргөн - Unpacked (cm) : 91.0 cm
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 640 L


 • GN163220S
  • тог : A+
  • өргөн - Unpacked (cm) : 91.0 cm
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 625 L


 • GN162320X
  • тог : A+
  • өргөн - Unpacked (cm) : 91.0 cm
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 616 L