ХаахКүүки болон хувийн мөрдөх журам

Энэхүү сайт нь күүки ашигладаг. Күүки ашиглах илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж авна уу..Энэхүү вебсайтанд байгаа күүки ашиглах захидал болон зөвшөөрлийг арилгахын тулд “X” дарна уу.

Тавцан плитка

Үр дүнг нарийвчлах
11 Үр дүн олдсонгүй

 • BIM25300X
  • өргөн - Unpacked (cm) : 59.4 cm
  • LCD Display - хүрэлттэй (Symphony-Best) : LED Display - хүрэлттэй (B14-Good+ Pyro)
  • Main Cavity - Oven Type : Multifunctio-l Cooking


 • BIM25400XMS
  • өргөн - Unpacked (cm) : 59.4 cm
  • LCD Display - хүрэлттэй (Symphony-Best) : LED Display - хүрэлттэй (B14-Good+ Pyro)
  • Main Cavity - Oven Type : Multifunctio-l Cooking


 • BIM25800XMS
  • өргөн - Unpacked (cm) : 59.4 cm
  • LCD Display - хүрэлттэй (Symphony-Best) : LED Display - хүрэлттэй (B14-Good+ Pyro)
  • Main Cavity - Oven Type : Multifunctio-l Cooking


 • BIM35400XMS
  • өргөн - Unpacked (cm) : 59.4 cm
  • LCD Display - хүрэлттэй (Symphony-Best) : TFT Display - хүрэлттэй(B14-Best+)
  • Main Cavity - Oven Type : Multifunctio-l Cooking


 • BIMF25400XMS
  • өргөн - Unpacked (cm) : 59.4 cm
  • LCD Display - хүрэлттэй (Symphony-Best) : LED Display - хүрэлттэй (B14-Good+ Pyro)
  • Main Cavity - Oven Type : Multifunctio-l Cooking


 • BVM35500XMS
  • өргөн - Unpacked (cm) : 59.4 cm
  • Main Cavity - Oven Type : Multifunctio-l Cooking


 • BIRF35401XMS
  • өргөн - Unpacked (cm) : 59.4 cm
  • LCD Display - хүрэлттэй (Symphony-Best) : TFT Display - хүрэлттэй(B14-Best+)
  • Main Cavity - Oven Type : Multifunctio-l Cooking


 • BIRF22400XMS
  • өргөн - Unpacked (cm) : 59.4 cm
  • Main Cavity - Oven Type : Multifunctio-l Cooking


 • BIE22100X
  • өргөн - Unpacked (cm) : 59.4 cm
  • LCD Display - хүрэлттэй (Symphony-Best) : LED Display - хүрэлттэй (B14-Good+ Pyro)
  • Main Cavity - Oven Type : Fan Assisted Cooking


 • BIE22300X
  • өргөн - Unpacked (cm) : 59.4 cm
  • LCD Display - хүрэлттэй (Symphony-Best) : LED Display - хүрэлттэй (B14-Good+ Pyro)
  • Main Cavity - Oven Type : Fan Assisted Cooking


 • BIC22100X
  • өргөн - Unpacked (cm) : 59.4 cm
  • LCD Display - хүрэлттэй (Symphony-Best) : LED Display - даралттай (LC Pyro)
  • Main Cavity - Oven Type : Conventio-l Cooking