Цахилгаан зуух

Үр дүнг нарийвчлах
40
Yükleniyor..
-
Yükleniyor..
Main Cavity - Oven Type
3 Үр дүн олдсонгүй

 • CSE 67300 GX
  • өргөн - Unpacked (cm) : 60.0 cm
  • LCD Display - хүрэлттэй (Symphony-Best) : LED Display - хүрэлттэй (B14-Good+ Pyro)
  • Main Cavity - Oven Type : Fan Assisted Cooking


 • CSM 67302 GX
  • өргөн - Unpacked (cm) : 60.0 cm
  • LCD Display - хүрэлттэй (Symphony-Best) : LED Display - хүрэлттэй (B14-Good+ Pyro)
  • Main Cavity - Oven Type : Multifunctio-l Cooking


 • CSE 67300 GS
  • өргөн - Unpacked (cm) : 60.0 cm
  • LCD Display - хүрэлттэй (Symphony-Best) : LED Display - хүрэлттэй (B14-Good+ Pyro)
  • Main Cavity - Oven Type : Fan Assisted Cooking