Цахилгаан зуух

Үр дүнг нарийвчлах
40
Yükleniyor..
-
Yükleniyor..
7 Үр дүн олдсонгүй

 • CSE 67300 GX
  • өргөн - Unpacked (cm) : 60.0 cm
  • LCD Display - хүрэлттэй (Symphony-Best) : LED Display - хүрэлттэй (B14-Good+ Pyro)
  • Main Cavity - Oven Type : Fan Assisted Cooking


 • CSM 67302 GX
  • өргөн - Unpacked (cm) : 60.0 cm
  • LCD Display - хүрэлттэй (Symphony-Best) : LED Display - хүрэлттэй (B14-Good+ Pyro)
  • Main Cavity - Oven Type : Multifunctio-l Cooking


 • CSE 67300 GS
  • өргөн - Unpacked (cm) : 60.0 cm
  • LCD Display - хүрэлттэй (Symphony-Best) : LED Display - хүрэлттэй (B14-Good+ Pyro)
  • Main Cavity - Oven Type : Fan Assisted Cooking


 • CSM 57300 GX
  • өргөн - Unpacked (cm) : 50.0 cm
  • LCD Display - хүрэлттэй (Symphony-Best) : TFT Display - хүрэлттэйl (B14-Best+)
  • Main Cavity - Oven Type : Multifunctio-l Cooking


 • CSS 57100 GW
  • өргөн - Unpacked (cm) : 50.0 cm
  • LCD Display - хүрэлттэй (Symphony-Best) : LED Display - хүрэлттэй(B14-Better)
  • Main Cavity - Oven Type : Conventio-l Cooking


 • CSE 57100 GW
  • өргөн - Unpacked (cm) : 50.0 cm
  • LCD Display - хүрэлттэй (Symphony-Best) : TFT Display - хүрэлттэйl (B14-Best+)
  • Main Cavity - Oven Type : Fan Assisted Cooking


 • CSM 57100 GW
  • өргөн - Unpacked (cm) : 50.0 cm
  • LCD Display - хүрэлттэй (Symphony-Best) : TFT Display - хүрэлттэйl (B14-Best+)
  • Main Cavity - Oven Type : Multifunctio-l Cooking