NeoFrost технологи

Беко-ийн NeoFrost технологи нь хүнсийг хөргөгч хэсэгт удаан хугацаанд хадгалахын тулд чийгшлийг тохиромжтой түвшин (90% хүртэл)-д хадгалдаг. Үүнээс гадна тусгаарлагдсан хөргөх систем нь хүнсний үнэр хоорондоо холилдохоос сэргийлж, хүнсэнд байх агаарын чанарыг хадгалдаг. 

Энэхүү шинэлэг NeoFrost цанталтгүй технологи нь хөргөгч болон хөлдөөгч хэсэгт илүү жигд, хурдан хөргөлтийг эрчим хүчний хэмнэлтийн А+ түвшинд түгээдэг. Иймд жимс болон хүнсний ногоо нь хөргөгчинд газраас хураасан шиг шинэхнээрээ байдаг. image-3