getExportData[catInformation;]
 • $urn$
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 341 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 43
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга


 • $urn$
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 341 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 43
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга


 • $urn$
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 505 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 44
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга


 • $urn$
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 505 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 44
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга


 • $urn$
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 480 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 44
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга


 • $urn$
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 400 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 43
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга


 • $urn$
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 400 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 43
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга


 • $urn$
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 520 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 44
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга


 • $urn$
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 520 L
  • тог : A++
  • Noise Level (dbA) : 44
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга