getExportData[catInformation;]
 • CFP1675W
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 341 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 43
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга


 • CFP1675S
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 341 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 43
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга


 • CN151121X
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 505 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 44
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга


 • CN151120X
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 505 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 44
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга


 • RCNE480K20W
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 480 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 44
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга


 • CF7914APS
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 400 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 43
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга


 • CFL7914S
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 400 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 43
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга


 • CNE520E20X
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 520 L
  • тог : A+
  • Noise Level (dbA) : 44
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга


 • RCNE520E30JGB
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 520 L
  • тог : A++
  • Noise Level (dbA) : 44
  • барааны хаалганы төрөл : хос хаалга